Lên đầu trang
Thứ tư, 16/01/2019 17:15


       Trong hai ngày 19 và 20/4/2018 thư viện trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức triển lãm mô hình sách để hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam 21/4”. Việc tổ chức Ngày sách Việt Nam hằng năm nhằm mục đích xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên toàn trường, nâng cao văn hoá đọc, hướng tới một xã hội học tập và học tập suốt đời; tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống, trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên; tuyên truyền giao dục, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên trong toàn trường nhằm tạo động lực góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về văn hoá đọc. Đồng thời, Ngày sách Việt Nam còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và mỗi người dân Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam".

       Tham dự "Ngày hội đọc sách" tại thư viện có TS. Vũ Văn Thành - Phó Hiệu trưởng, TS. Trương Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng, lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể CBVC và sinh viên nhà trường. Triển lãm mô hình sách tại thư viện đa dạng và phong phú với nhiều loại sách, tạp chí được trưng bày theo nhiều tạo hình nghệ thuật bắt mắt; những công trình khoa học của cán bộ và giảng viên nhà trường; những giáo trình do cán bộ và giảng viên nhà trường biên soạn, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp Bộ, luận án tiến sĩ, luận văn cao học,... Triển lãm mang đến cho sinh viên nhiều niềm vui, là sân chơi văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện giúp sinh viên nâng cao tri thức phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của mình.

       Ngày sách Việt Nam là ngày hội của cộng đồng, một sự kiện văn hóa được mọi tầng lớp nhân dân tham gia, không bó hẹp phạm vi của một bộ, ngành, một cơ quan tổ chức hay một địa phương, ngày càng khẳng định vai trò trong đời sống tinh thần của đất nước.

       Một số hình ảnh "Ngày sách Việt Nam" tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định:

Các lớp sinh viên thuyết trình ý tưởng các mô hình triển lãm sách

Tin liên quan