Lên đầu trang
Thứ hai, 17/02/2020 21:59


 

Thứ

Ngày Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

14/10

08h00

Giao ban Ban Giám hiệu

P. TCCB

Ban Giám hiệu

PGS. TS Tùng

P. họp

14h00

Giao ban Ban Giám hiệu - Trưởng các đơn vị

P. TCCB

BGH,

Trưởng các đơn vị

PGS. TS Tùng

P. HT 2

16h30

Gặp mặt học viên, sinh viên được khen thưởng trong Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020

P. CTHSSV

Theo Thông báo

ĐDCK1. Hạnh

G.đường B11

BA

15/10

08h00

Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020

P. TCCB

Đại biểu, khách mời; Toàn thể CBCCVC

PGS. TS Tùng

H.T lớn

13h30

SHCD cuối khóa và Ngày hội TVGT việc làm

P. CTHSSV

Theo Kế hoạch

PGS. TS Tùng

H.T lớn

14h00

Nghiệm thu NHCH của Bộ môn Điều dưỡng cơ sở và Trung tâm THTLS

Trung tâm KT&ĐBCLGD

Hội đồng theo QĐ và các đơn vị có NHCH

TS Thành

P. HT 1

14h00

Gặp mặt đại diện Cựu Sinh viên Nhà trường

P. CTHSSV

Theo Thông báo

TS Tuấn Anh

P. HT 2

16/10

07h30

SHCD cuối khóa và Ngày hội TVGT việc làm

P. CTHSSV

Theo Kế hoạch

PGS. TS Tùng

H.T lớn

14h00

Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài CS

P. QLNCKH

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

14h00

Nghiệm thu NHCH của Bộ môn Hóa học, Quản lý y tế, Hộ sinh

Trung tâm KT&ĐBCLGD

Hội đồng theo QĐ và các đơn vị có NHCH

TS Thành

P. HT 1

NĂM

17/10

08h00

Họp Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 3

14h00

Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài CS

P. QLNCKH

Theo Quyết định

TS Hoàng

P. HT 2

Cả ngày

Chương trình phổ biến Luật Giao thông và “Lái xe an toàn”

P. CTHSSV

Theo Kế hoạch

TS Tuấn Anh

Sân trường

SÁU

18/10

           
Tin liên quan