Lên đầu trang
Thứ hai, 17/02/2020 21:59


 

Thứ

Ngày Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

07/10

09h00

Họp Hội đồng KHKT Bệnh viện

P. KHTH BV

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

14h00

Họp BTC HN CBCCVC năm học 2019-2020: báo cáo, rà soát công tác chuẩn bị

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

15h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt: lấy ý kiến về báo cáo tự đánh giá của Ban Giám hiệu

P. TCCB

BCHĐB, BGH, C.tịch CĐ, B.thư ĐTN; Trưởng các  đơn vị: Khoa, Phòng, Trung tâm, B.viện, T.viện

PGS. TS Tùng

P. HT 2

BA

08/10

09h00

Họp Hội đồng xét TN ĐHCQ năm 2019

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

TS Thành

P. HT 2

09/10

08h00

Làm việc với GS. Nguyễn Hữu Ninh – Chủ tịch Hội đồng CERED Việt Nam

P. HTQT

Theo Thông báo

PGS. TS Tùng

P. HT 2

NĂM

10/10

07h30

Hội nghị CBCCVC năm học 2019 - 2020

P. TCCB

Toàn thể CBCCVC

PGS. TS Tùng

HT lớn

15h30

Họp Hội đồng xét học bổng của các nhà tài trợ cho sinh viên

P. CTHSSV

Theo Quyết định

TS Tuấn Anh

P. HT 2

16h30

Gặp mặt, chia tay viên chức nghỉ chế độ

P. TCCB

Theo Kế hoạch

PGS. TS Tùng

P. HT 2

16h30

Họp giao ban CVHT, Lớp trưởng các lớp

P. CTHSSV

BGH, Trưởng các đơnvị, CVHT, Lớp trưởng các lớp

TS Tuấn Anh

HT lớn

SÁU

11/10

09h00

Họp Hội đồng nghiệm thu khóa học elearning môn Hóa sinh

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

TS Thành

P. HT 2

Cả ngày

Họp Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 3

Tin liên quan