Lên đầu trang
Thứ tư, 19/06/2019 12:44


     Chiều ngày 16 tháng 8 năm 2018, Đảng bộ trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới cán bộ chủ chốt là các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ và toàn thế đảng viên là cán bộ giảng viên, sinh viên; viên chức, người lao động và đoàn viên ưu tú là sinh viên trong Nhà trường.

Tại hội nghị các đảng viên thuộc Đảng bộ trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã nghe Đ/c Vũ Thị Bích Hoà - Trưởng ban tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Nam Định giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Đ/c Vũ Thị Bích Hoà - Trưởng ban tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Nam Định phát biểu tại hội nghị

Trong phần phát biểu tại hội nghị, Đ/c Vũ Văn Thành - Thường vụ Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu các đảng viên có mặt tại Hội nghị tập trung lắng nghe, quán triệt các nội dung chính của 3 Nghị quyết. Từ đó, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị sớm triển khai đưa các nội dung của 3 Nghị quyết đi vào đời sống thông qua công tác tham mưu, xây dựng chính sách...

Sau Hội nghị, các đảng viên tham gia hội nghị sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, từ các nội dung đã lắng nghe, thảo luận tại Hội nghị, các Bí thư cấp ủy trực tiếp phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 tới các bộ, đảng viên trong chi bộ.

 

Tin liên quan